SMS APC

http://sppm3.moh.gov.my

SISTEM SOKONGAN KLINIKAL

KLINIKAL™ v1.0

KLINIKAL™ (Sistem Sokongan Klinikal) dibina bagi kemasukan data di Jabatan Kesihatan Negeri Kedah melibatkan Pengkalan Data dari Pusat Informatik Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia.


Sistem boleh dicapai menggunakan talian luar selain 1Gov*Net melalui URL http://apps1.kdh.moh.gov.my/klinikal


PENGUMUMAN PENTING

Sila ambil Perhatian pada Perubahan dalam Sistem KLINIKAL

  1. Sistem akan berpindah ke http://apps1.kdh.moh.gov.my/klinikal mulai 28 Mac 2019

  2. Pengguna boleh layari Laman Web Rasmi JKN Kedah untuk pautan ke Sistem Sokongan Klinikal


Page rendered in 0.0599 seconds